My Fortress of Solitude

”. . . I could be bounded in a blog and count myself a tyrant of infinite web space . . .”

Archive for มีนาคม 2008

จริยวัตรของปัญญาชน . . .

leave a comment »

๏ จริยวัตรของปัญญาชน

Xun Zi

“ปัญญาชนแม้ยากไร้แต่มีปณิธานอันไพศาล
แม้นร่ำรวยบรรดาศักดิ์ไม่เผยอผยอง
แม้มีความเป็นอยู่หรูเลิศไม่เกียจคร้าน
ยามเหนื่อยล้าแต่จิตใจไม่เซื่องซึม
ยามขุ่นเคืองไม่ข่มเหงรังแกคน
ยามยินดี ไม่ปูนบำเหน็จ เลิศลอยจนล้นเหลือ”

จากตำราซิวเซิน (xiū shēn — 修身) ว่าด้วยการบำเพ็ญกาย ฝึกฝนตนเอง (on cultivating oneself) โดยสวินจื่อ (Xún Zǐ — 荀子)


References:


Advertisements

Written by suppiya

มีนาคม 20, 2008 at 2:51 am

เขียนใน Misc.

Tagged with , ,

Jupiter, the Bringer of Jollity ของ Gustav Holst

leave a comment »

๏ บทเพลงบรรเลง Jupiter, the Bringer of Jollity ของ Gustav Holst

บทเพลงบรรเลงชุด The Planets ของกุสตาฟ โฮลสต์ (Gustav Holst) นักประพันธ์ชาวอังกฤษ…


โหราศาสตร์กับเพลงคลาสสิค

ฟังบางท่อนของพฤหัสบดี — ผู้นำมาซึ่งความปีติยินดี:

เป็นเพลงเปิดรายการสารคดีชุด ๑ ในพระราชดำริ และโฆษณาของธนาคารไทยพาณิชย์นำท่อนนี้มาบรรเลงด้วยเครื่องดนตรีไทย

มีเวอร์ชั่นที่ใส่เนื้อร้องด้วย ซึ่งร้องโดย Sarah Brightman

[http://www.youtube.com/watch?v=ZKcW5YcPrVQ]


References:


Written by suppiya

มีนาคม 18, 2008 at 10:26 pm

Spin Correlations in QFT . . .

leave a comment »

๏ Spin Correlations in QFT

หุ หุ หุ ในที่สุดเปเปอร์ของสหายหนุ่ยก็ออกแล้ว…


References:


Written by suppiya

มีนาคม 11, 2008 at 2:33 pm

เขียนใน Physics

Tagged with , , ,

แสงดาวแห่งศรัทธา

with 2 comments

๏ แสงดาวแห่งศรัทธา

เพลงแสงดาวแห่งศรัทธา เป็นเพลงที่ประพันธ์โดยจิตร ภูมิศักดิ์ ในช่วงปี พ.ศ. 2503–2505 ขณะถูกขังอยู่ที่คุกลาดยาว โดยใช้นามปากกาว่า “สุธรรม บุญรุ่ง” ต่อมาเพลงนี้ถูกนำมาขับร้องโดยวงคาราวานในช่วงหลังเหตุการณ์ 14 ตุลา และเป็นที่รู้จักกันทั่วไป เป็นเพลงที่ใช้ปลุกพลัง ความหวัง และศรัทธา ได้เป็นอย่างดี…


แสงดาวแห่งศรัทธา

คำร้อง

พร่างพรายแสง ดวงดาวน้อยสกาว
ส่องฟากฟ้า เด่นพราวไกลแสนไกล
ดั่งโคมทอง ผ่องเรืองรุ่งในหทัย
เหมือนธงชัย ส่องนำจากห้วงทุกข์ทน

พายุฟ้า ครืนข่มคุกคาม
เดือนลับยาม แผ่นดินมืดมน
ดาวศรัทธา ยังส่องแสงเบื้องบน
ปลุกหัวใจ ปลุกคนอยู่มิวาย

ขอเยาะเย้ย ทุกข์ยากขวากหนามลำเค็ญ
คนยังคง ยืนเด่นโดยท้าทาย
แม้นผืนฟ้า มืดดับเดือนลับมลาย
ดาวยังพราย ศรัทธาเย้ยฟ้าดิน
ดาวยังพราย อยู่จนฟ้ารุ่งราง

ฟังเพลง: http://imusic.teenee.com/2/frame/5493.php


References:


Written by suppiya

มีนาคม 9, 2008 at 9:38 pm

ปรัชญาชีวิตของ ฌอง-ปอล ซาร์ตร์

leave a comment »

๏ ปรัชญาอัตถิภาวนิยมของซาร์ตร์ (Existentialism à la Sartre)

หนังสือเกี่ยวกับปรัชญาอัตถิภาวนิยมของซาร์ตร์ (ไม่เคยอ่านของคนอื่นๆ) ที่น่าสนใจ…

  1. พินิจ รัตนกุล, “ปรัชญาชีวิตของ ฌอง-ปอล ซาร์ตร์”, พิมพ์ครั้งที่ 6, สำนักพิมพ์สามัญชน, กรุงเทพฯ (2549).
  2. Jean-Paul Sartre's Existentialism

“…ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ สร้างแต่จริยธรรมประเภทที่เป็นเสมือนกระพี้ขึ้นมาบีบรัดตนไม่ให้เจริญเติบโตทางด้านสติปัญญาได้เต็มที่ตามศักยภาพที่มีอยู่ ถ้าหากจริยธรรมเป็นเรื่องของการนำความคิดของคนเกิดก่อนมาให้คนรุ่นหลังยึดถือปฏิบัติตามรอยแต่อย่างเดียวแล้ว จริยธรรมนั้นจะมีคุณค่าอะไร คุณค่าที่แท้จริงของจริยธรรมอยู่ที่การช่วยให้คนแต่ละคนสามารถเจริญเติบโตขึ้นมาได้ด้วยตัวเอง ไม่ได้อยู่ที่การหล่อหลอมคนให้มีชีวิตไปตามความต้องการของสังคมหนึ่งสังคมใด”

“…ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ เป็นเสมือนสิ่งปิดกั้นไม่ให้ชีวิตเจริญเติบโตตามธรรมชาติได้ เช่นเดียวกับกระถางที่ปิดกั้นต้นไม้ที่ใส่ไว้ ไม่ให้เติบโตได้เต็มที่ตามธรรมชาติของมัน”


“…มนุษย์มีอิสระเสรีภาพเต็มที่ในการรังสรรค์ปั้นแต่งชีวิตและโลกที่ดำรงอยู่ให้มีคุณค่าเป็นไปตามความต้องการของตน ตราบใดที่มนุษย์ใช้เสรีภาพในทางสร้างสรรค์เช่นนี้ มนุษย์ก็จะหลุดพ้นจากอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมและศาสนา ซึ่งเป็นเช่นแมลงวันมารบกวนสร้างความรำคาญให้ แต่ไม่มีอำนาจมากมายอะไรเหนือมนุษย์”


“…There is no determinism — man is free, man is freedom.”


References:


Written by suppiya

มีนาคม 8, 2008 at 8:02 pm