My Fortress of Solitude

”. . . I could be bounded in a blog and count myself a tyrant of infinite web space . . .”

Archive for เมษายน 2008

Proc. 6th POSN-PhO . . .

leave a comment »

๏ Proceedings of the Sixth POSN-Physics Olympiad (6th POSN-PhO)

นึกว่าจะไม่ออกซะแล้ว…

 • คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, “การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก สอวน. ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 3–7 พฤษภาคม พ.ศ. 2550”,
  Proceedings of the Sixth POSN-Physics Olympiad. Proc. 6th POSN-PhO. (450 kB)

แต่พิมพ์นามสกุลข้าพเจ้าผิดง่ะ… 😦


References:

 • มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) — The Promotion of Academic Olympiads and Development of Science Education Foundation under the Patronage of Her Royal Highness Princess Galyani Vadhana Krom Luang Naradhiwas Rajanagarindra (POSN).
  [http://www.posn.or.th/]
 • Mahidol Physics Education Centre (mPEC)
  [http://mpec.sc.mahidol.ac.th/]

Advertisements

Written by suppiya

เมษายน 27, 2008 at 4:34 pm

เขียนใน Physics

Tagged with ,

ดาว Firefox ?

leave a comment »

Firefox Star

๏ ดาว Firefox ?

ภาพถ่ายดาว V838 Monocerotis หรือ V838 Mon (ซ้าย) โดยกล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล (Hubble Space Telescope) มีความคล้ายคลึงกับสัญลักษณ์ของ Mozilla Firefox (ขวา) อย่างบังเอิญ ดาว V838 Monocerotis เป็นดาวที่อยู่ขอบๆ กาแลกซี่ทางช้างเผือก (Milky Way) ของเรา…

มีอีกมากมาย… 😉


References:


Written by suppiya

เมษายน 17, 2008 at 7:11 pm

เขียนใน Astrophysics

Tagged with

จอห์น อาร์คีบอลด์ วีลเลอร์ ได้เสียชีวิตแล้ว

leave a comment »

John Archibald Wheeler

๏ ปรมาจารย์จอห์น อาร์คีบอลด์ วีลเลอร์ ได้เสียชีวิตแล้ว

จอห์น อาร์คีบอลด์ วีลเลอร์ (John Archibald Wheeler) หนึ่งในสุดยอดปรมาจารย์ทางฟิสิกส์ทฤษฎี ผู้เป็นตำนาน ได้จากไปเรียบร้อยแล้ว (13 เม.ย. 2551) …

วีลเลอร์มีผลงานมากมาย แต่เท่าที่ข้าพเจ้าให้ความสนใจก็คือ

 1. Wheeler–Feynman Absorber Theory (ผลงานร่วมกับไฟน์แมน) 🙂
 2. Geometrodynamics เป็นการเขียนทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์ ขึ้นใหม่ในภาษาของ Modern Differential Geometry ให้ไม่ขึ้นอยู่กับการเลือก กรอบอ้างอิงหรือพิกัดอ้างอิง 🙂

References:


Written by suppiya

เมษายน 17, 2008 at 3:24 pm

เขียนใน Physicists

Tagged with

แมวหล่นจากที่สูง

leave a comment »

๏ ปัญหาแมวหล่นจากที่สูง (Falling Cat Problem)

ปัญหาแมวหล่นจากที่สูง เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจในการประยุกต์ใช้ ทฤษฎีเกจ” (gauge theory) กับปัญหาของกลศาสตร์และการควบคุม (mechanics and control) …

ในปีค.ศ. 1993 ริชาร์ด มอนต์โกเมอรี (Richard Montgomery) ได้เสนอ “ทฤษฎีบทแมวหล่นจากที่สูง” (Falling Cat Theorem)

Falling Cat Problem Falling Cat Problem

 • Richard Montgomery, “Gauge Theory of the Falling Cat”, in Michael J. Enos (ed.), Dynamics and Control of Mechanical Systems: The Falling Cat and Related Problems, Fields Institute Communications 1, 193–218, American Mathematical Society (1993).
  [URL: http://count.ucsc.edu/~rmont/papers/cat.PDF (2.62 MB)]

ทฤษฎีบทนี้เชื่อมโยงระหว่าง การจัดร่างกายของแมวที่หล่นจากที่สูง กับพลศาสตร์ของอนุภาคใน “สนามหยาง–มิลส์” (Yang–Mills fields) มอนต์โกเมอรี ได้กล่าวไว้ว่า…

“The cat flips itself right side up, even though its angular momentum is zero. It does this by changing its shape. In terms of gauge theory, the shape space of the cat forms the base space of a principal SO(3)-bundle, and the statement `angular momentum equals zero’ defines a connection on this bundle. This geometric point of view on the cat’s problem gives us a deep understanding and allows us to solve it explicitly for certain model cats.”

แมวสามารถกลับตัวเพื่อเอาเท้าลงพื้นได้โดยที่ โมเมนตัมเชิงมุมของแมวทั้งตัวมีค่าเป็นศูนย์

แมวตัวซ้ายมือ [รูปจาก Gerard Lacz/Natural History Photographic Agency (NHPA)] ปรากฎในหนังสือฟิสิกส์หลายเล่ม และในบางบทความ ตัวอย่างเช่น

 1. Raymond A. Serway and John W. Jewett, Jr., Physics for Scientists and Engineers, 6th ed., Brooks/Cole, Belmont, California (2004). หน้า 354
 2. Hugh D. Young and Roger A. Freedman, Sears and Zemansky’s University Physics: with Modern Physics, 11th ed., Pearson/Addison–Wesley, San Francisco, California (2004). หน้า 383 (รูปกลับซ้าย–ขวา)
 3. David Halliday, Robert Resnick and Jearl Walker, Fundamentals of Physics, 6th ed., Wiley, New York (2001). หน้า 98
 4. Jared Daimond, “How Cats Survive Falls from New York Skyscrapers”, Natural History 98 (8), 20–26 (1989).

References:


Written by suppiya

เมษายน 6, 2008 at 8:17 pm

เขียนใน Physics

Tagged with ,

ว่าด้วย (g-2) . . .

leave a comment »

\boldsymbol{(g-2)}  อ่านว่า “g minus 2”

ตอนนี้ยังไม่มีเวลาอ่าน จดเอาไว้ก่อน (ฝากไว้ก่อน) ถ้ามีเวลาจะไล่อ่านเรื่อยๆ…


References:


Written by suppiya

เมษายน 5, 2008 at 12:41 am

เขียนใน Physics

Tagged with , , ,

Coulomb Gauge Green Functions . . .

leave a comment »

๏ Coulomb Gauge Green Functions and Gribov Copies in SU(2) Lattice Gauge Theory

เปเปอร์ของสหายทรงวุฒิ…


References:


Written by suppiya

เมษายน 3, 2008 at 3:31 pm